Frihet

0

Jag har hittills aldrig träffat en framgångsrik företagare som inte har värdering frihet som en av sina grundläggande värderingar. Frihet att få vara sin egen chef, frihet att bestämma sin egen arbetstid, (även om det betyder många timmar per vecka), frihet att sätt sin egen lön, ja exemplen kan görs många. För min mormor Axin handlade det om friheten att ha egna pengar för att kunna ta eget ekonomiskt ansvar. På mormors tid vara det vanligt att det enbart var männen som yrkesarbetade och kvinnorna blev många gånger begränsade i vad de fick göra. För mig handlar friheten som företagare om, att få möjlighet att utveckla tjänster och produkter som står för det jag tror på.  Hur ser du själv på frihet?

Lämna ett meddelande